KİLİS'TE "GAP KIRSAL KALKINMA PROJELERİNİ DESTEKLEME" TOPLANTISI DÜZENLENDİ

TARİH 28 Nisan 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 78
Kilis'te, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) İdaresi Başkanlığı tarafından "GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme" toplantısı düzenlendi. Valilik Brifing Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Musabeyli Kaymakamı Harun Yücel, Elbeyli Kaymakamı Müfit Gültekin, Kilis Defterdarı Bayram Yıldız, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Özçiloğlu, daire amir ve müdürleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. "GAP Kırsal Kalkınma Projelerini Destekleme" konulu konferansta konuşan GAP İdaresi Proje Koordinatörü Dr. Hüseyin Demir, Kırsal Kalkınma Projesi'nin köylüler için yararlı olacağını belirterek, "GAP, bünyesindeki enerji ve sulama yatırımlarına harcanan kaynak dikkate alındığında ülkemizin bölgesel gelişme alanındaki en büyük ve en önemli projelerinden biridir. Büyük ve önemli olmasının getirdiği kaçınılmaz sonuçlardan biri de uzun soluklu bir proje olmasıdır. 1989 yılında hazırlanan GAP Master Planı 2002 yılında revize edilmiş ve GAP çok sektörlü sürdürülebilir insani kalkınmaya dayalı entegre bir bölgesel kalkınma projesine dönüşmüştür. Ekonomik bir coğrafya olarak Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin yüksek tarım potansiyeli dikkat çekicidir. Dolayısıyla projenin lokomotif sektörü tarımdır. Eşine az rastlanacak nitelikte iklim koşullarına ve verimli topraklara sahip olan Bölge'nin arazi varlığı yaklaşık 7.5 milyon hektar olup, bu alanın yaklaşık 3.2 milyon hektarı tarıma elverişlidir. Buna bağlı olarak projenin hedeflerinden biri Bölge'yi tarıma dayalı ihracat üssüne dönüştürmektir. Bilindiği gibi sulama GAP'ın en önemli altyapı yatırımlarından biridir. GAP Bölgesi'nin sulamaya açılacak alanlarında önemli bir gelir artışı gerçekleşeceği, işsizlikte büyük düşüş yaşanacağı açıktır" dedi. Dr. Hüseyin Demir, GAP'ta bulunan; Şanlıurfa, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Siirt, Şırnak, Mardin, Kilis ve Batman illerinde faaliyet gösteren çiftçiler, muhtarlıklar, kişiler, kooperatifler, birlikler, dernekler, vakıflar, meslek odaları ve şirketler, kamu kurum ve kuruluşları ile ülkemizdeki tüm üniversite ve araştırma kurumları başvurabileceğini belirterek, "Program yereldeki kamu kurumları ile işbirliği halinde ortaklaşa yürütüleceğinden kamu kurumları, üniversiteler ve araştırma enstitüleri hariç diğer başvuru sahipleri proje konusuna bağlı olarak ilgili kamu kurumu ile ortak başvuru yapmak zorundadır. Öte yandan kamu kurumları, üniversiteler ve araştırma enstitüleri proje sahibi olmaları halinde hedef kitle ile ortaklık kurmak zorundadır. Böylelikle kamu kurumları ve hedef kitle arasında işbirliği ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi hedeflenmiştir" dedi.