Kayseri Şeker Fabrikası, Kurumsallaşma Adına Yeni Bir Adım Attı

TARİH 08 Ağustos 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 62

Verimli bir üretim yılı ardından, 2011-2012 bilanço dönemini 71 milyon 608 bin TL net karla kapatan Kayseri Şeker Fabrikası, geleceği adına önemli bir çalışmaya imza atıyor. Şirket, kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu ölçmek, Mali yükümlülükleri zamanında yerine getirebilme kabiliyetini ispatlayabilmek ve başarısını raporlarla tespit etmek için bir rating çalışması başlattı.

Bu doğrultuda Kayseri Şeker Fabrikası bünyesinde çalışmalarına başlayan TCR Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş, hazırlayacağı raporlar neticesinde Kayseri Şeker Fabrikası'nın, özellikle kredibilitesini ortaya çıkaracak. Buna göre, şirketin kurumsal güvenliğinin tespiti yanında, kurumsal geleceği konusunda da fikir sahibi olunacak.

Ortaya çıkacak rating notuna göre; Kayseri Şeker Fabrikası'nın Türkiye'deki kredi notunun artması yanında, uluslararası kredi kuruluşları nezdinde de itibarlı bir duruma gelmesi beklenmektedir.

Kayseri Şeker Fabrikası, bu çalışma ve almayı planladığı yüksek not ile ayrıca, şirketin risk ölçüm ve derecelendirmesini en belirgin bir şekilde netleştirecek, gelişen ve değişen piyasa şartlarına uyum hızını öğrenebilecek, büyüme potansiyelini daha iyi kavrayabilecek, sadece bankalardan ve sermaye piyasalarından kolay ve düşük maliyetli fon bulmayı sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda sektörde ve piyasalarda şirketin tanınırlığını da artıracak.

Gittikçe daha hızlı küreselleşen finansal piyasalarda şirketin büyüme imkan ve potansiyeli artmış olacak. Böylece şirket finansal ve sektörel anlamda da hedeflerine ulaşacak.