İnternet üzerinden satış yapanların e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğu

TARİH 18 Ekim 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 98

İNTERNET ÜZERİNDEN SATIŞ YAPANLARIN E.ARŞİV UYGULAMASINA GEÇME ZORUNLULUĞU:

433 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde elektronik arşiv (e.arşiv) uygulamasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, bazı mükellefler bu uygulamaya zorunlu olarak 1 Ocak 2016 da geçmiştir.

http://www.efatura.gov.tr/dosyalar/tebligler/433_Sira_Nolu_Tebligin_Guncel_Hali_(e-Arsiv).pdf

Bu defa, 24 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 464 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile; e.arşiv uygulamasına geçme zorunluluğunun kapsamı aşağıdaki şekilde genişletilmiştir:
“Bilindiği üzere, 30/12/2013 tarih ve mükerrer 28867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmişti.
Bu defa, internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükelleflere e-Arşiv Uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir. Söz konusu mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.
e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapan mükellefler, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmek ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermek zorundadır.”
Buna göre; internet üzerinden mal ve hizmet satan ve 2015 brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler 2016 yılında gerekli başvurularını yapıp, hazırlıklarını tamamlayarak 1 Ocak 2017 tarihinden e.arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. (Özel hesap dönemine tabi olanlarda hesaplama kendi dönemlerine göre yapılacaktır)
Gelir İdaresi Başkanlığının resmi web sitesinde gerekli açıklama ve yönlendirmeler mevcuttur.

SAYGILARIMIZLA.