İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması Başlangıcı ve Uygulama Süresi

TARİH 17 Ekim 2012
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 112

İndirimli Kurumlar Vergisi Oranı Uygulaması Başlangıcı ve Uygulama Süresi

Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen 32/A maddesi hükmüne göre, indirimli kurumlar vergisi oranı uygulamasına, yatırımın kısmen veya tamamen işletilmesine başlanılan hesap döneminden itibaren başlanacak, indirimli kurumlar vergisi uygulaması yoluyla vazgeçilen vergi tutarı yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar uygulamaya devam edilecektir.