İL GENEL MECLİSİ İLK TOPLANTISINI YAPTI

TARİH 03 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 66
Karabük İl Genel Meclisi mayıs ayı ilk toplantısı gerçekleştirdi. Karabük İl Genel Meclisi mayıs ayı ilk toplantısını Hüsnü Özcan başkanlığında gerçekleştirdi. Toplantının açılış konuşmasında yapımı devam eden ve bundan sonra başlatılacak projelerle ilgili kısa bir değerlendirme yapan Hüsnü Özcan, Polis Meslek Yüksek Okulu inşaatının çok yakın bir zamanda tamamlanarak bu yıl hizmete açılması için gerekli girişimlerin sürdürüldüğü söyledi. Cezaevi, Emniyet Müdürlüğü yapım ihalelerinin tamamlandığını belirten Özcan, Karabük Devlet Hastanesi ek bina inşaatı için yer tespitinin yapıldığını ve stadyum için 1,5 milyon TL borçlanma kararının alındığını kaydetti. Daha sonra geçilen gündem maddelerinde, Özel İdare 2009 yılı Mali Bütçe kesin hesabının 5302 Sayılı Kanunun 10/b maddesi gereğince il genel meclisince görüşülerek karara bağlanması konusu plan bütçe komisyonuna havale edilirken, Kardemir A.Ş.'den kiralanan, Yenişehir Kültür Merkezi, çok amaçlı salon ve müştemilatında, kişi ve kuruluşlarca yapılacak organizasyonlardan, panel, konferans, kongre, tiyatro gibi alınacak ücretler, İl Genel Meclisinin 07.01.2009 tarih ve 06 Sayılı Kararı ile 2009 yılı için belirlenmiş olup, söz konusu kültür merkezinin 2010 yılı ücret tarife bedelleri, 2009 yılı yeniden değerleme oranı olan 2,2 değeri dikkate alınarak; diğer yıllar kira bedellerinin de her yıl belirlenen yeniden değerleme oranında artırılarak tespit edilmesine ait hazırlanan komisyon kararına göre belirlenen fiyat tarifesi karara bağlandı. Diğer yandan toplantının ikinci bölümünde, il özel idaresi, İmar Kentsel ve İyileştirme Müdürlüğü bünyesinde ki mevcut iş makinelerini kiralayacak olanların, 2010 yılına ait hazırlanan komisyon raporu da görüşülerek karara bağlandı.