İhraç kayıtlı teslim yapanlarla ilgili duyuru

TARİH 23 Ağustos 2016
KATEGORİ Buluş Piyasası
OKUNMA SAYISI 70

İHRAÇ KAYITLI TESLİM YAPANLARLA İLGİLİ DUYURU:

Gelir İdaresi Başkanlığı internet vergi dairesinde aşağıdaki duyuru yayımlanmıştır:

“03.08.2016 - Kapasite Raporları Listesi'nin (TOBB) İnternet Vergi Dairesinden Alınması Hakkında
Duyuru:
3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade
talebi veya tecil-terkin işlemi bulunan mükellefler, 03.08.2016 tarihinden itibaren tüm dönemler
için gerçekleştirilecek olan iade taleplerinde, sadece Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinden alınmış
Kapasite Raporları Listesini internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.”

SAYGILARIMIZLA.