Gelir Vergisi Stopajı Teşviki

TARİH 07 Kasım 2012
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 151

Yeni Kararnameyle, sadece 6. bölgede yapılan teşvik belgeli yatırımlar için uygulanmak üzere gelir vergisi stopajı desteği getirilmiştir.

Yapılan düzenlemeye göre, 6. bölge için düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sağlanan ilave istihdam için, işçilerin ücretlerinin asgari ücrete tekabül eden kısmı üzerinden hesaplanan gelir vergisi, yatırımın kısmen veya tamamen faaliyete geçtiği tarihten itibaren on yıl süreyle verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilecektir.

Buna göre destek, tahakkuk eden verginin terkini yoluyla sağlanacak olup bu niteliğiyle işverene sağlanan bir destektir.

Bu açıklamalara göre, 6. bölgede yer alan 15 ilde yapılacak yatırımlarda, istihdam edilen her bir işçi için ödenmesi gereken 113,03 liralık gelir vergisi stopaj tutarının, asgari geçim indirimi sonrası kısım itibariyle istihdamı sağlayan işverene destek olarak alınmayacak, tahakkuk eden vergi terkin edilecektir.