Gelir vergisi beyannameleri 1 Mart - 25 Mart tarihleri arasında verilecektir.

TARİH 03 Mart 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 68

GELİR VERGİSİ BEYANNAMELERİ 1 MART - 25 MART TARİHLERİ ARASINDA VERİLECEKTİR:

2014 yılına ilişkin olup yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gereken gelirlerin (basit usuldeki ticari kazanç sahipleri hariç )1 Mart – 25 Mart 2015 tarihleri arasında beyan edilmesi gerekmektedir. Tahakkuk eden gelir vergisi 2015 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenecektir.

Gelir vergisi; Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesi üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartları ile, anlaşmalı bankaların internet bankacılığını kullanarak, anlaşmalı bankalara giderek ve tüm vergi dairelerinden ödenebilmektedir.
Gelir İdaresi Başkanlığı; mükelleflerin 2014 yılında elde ettikleri gelirlerin beyanı konusunda her türlü bilgi için 09:00 - 10:00 saatleri arasında Vergi İletişim Merkezini ( VİMER- 444 0 189) arayabileceklerini belirtmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nca çeşitli gelir unsurları yönünden yıllık gelir vergisi beyanname düzenleme rehberleri düzenlenmiştir. Söz konusu rehberlere aşağıdaki linklerden ulaşılması mümkündür:

Ücret Kazançları Vergi Rehberi
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_Ucret.pdf

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_ticari_kazanc.pdf

Menkul Sermaye İradı Elde Edenler İçin Gelir Vergisi Beyanname Düzenleme Rehberi
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_menkulsermaye.pdf

Kira Geliri Elde Edenler İçin Beyanname Düzenleme Rehberi
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_kirageliri.pdf

Dar Mükellefler (Türkiye'de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_darmukellefkira.pdf

G.V.K. Geçici 67. Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_gecici67.pdf

Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi
http://www.gib.gov.tr/fileadmin/beyannamerehberi/2015_serbestmeslek.pdf

Yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmesi gereken haller sözkonusu rehberlerde yer alan gelir unsurlarıyla sınırlı değildir. İstisna sınırını aşan değer artış kazançları, arızi kazançlar, yurtdışında elde edilen gelirler gibi başkaca gelir unsurlarının da yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekebilir.

Diğer taraftan, mükelleflerin yalnızca kira geliri içeren beyannamelerini internet üzerinden kendilerinin göndermelerine imkan sağlayan, beyanname bilgilerinin bir bölümünü sistemde oluşturarak kolaylık getiren ve beyan edecekleri kira tutarlarının doğruluğunun kontrolüne yönelik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Önceden Hazırlanmış Kira Beyanname Sistemi oluşturulmuş olup, bu sisteme aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz:

https://intvd.gib.gov.tr/kirabeyan/

Gelir Vergisi Kanunu’nun ilgili Maddesinde yapılan değişiklikle konut kira gelirlerinde istisna uygulaması 2014 yılından itibaren ilave şartlara bağlanmıştır. Konuyla ilgili açıklamalar düzenleme 18 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 286 Seri No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yeralmaktadır.

SAYGILARIMIZLA.