GAPSEL KAPASİTE GELİŞTİRME EĞİTİMLERİ TAMAMLANIYOR

TARİH 07 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 71
2009 yılında başlatılan ve GAP Bölge Kalkınma İdaresi (GAP-BKİ) tarafından yürütülmekte olan "GAP Bölgesi'nde Sele Maruz Kalan Alanlarda Sel Riskinin Azaltılması Projesi" (GAPSEL) kapsamında Kapasite Geliştirme Eğitimleri bölge illerinde 10-14 Mayıs 2010 tarihleri arasında gerçekleştirilecek eğitimler ile tamamlanıyor. GAPSEL projesinin amacının, 2006 yılında yaşanan sel felaketinin ardından GAP Bölgesi'nde sel felaketlerinin etkilerinin giderilmesi ve benzer afetlerin ortaya çıkmasını engelleyecek uzun vadeli çözümler üretilmesini sağlamak olduğu belirtildi. GAPSEL projesi Kapasite Geliştirme Bileşeni kapsamında bölge illerinde yapılan çalışmalar sonucunda hazırlanan Eğitim Eylem Planı'nda belirlenen konularda eğitim çalışmaları yapıldı. GAPSEL Kapasite Geliştirme Eğitimleri; 8-19 Şubat 2010 tarihlerinde gerçekleştirilen "Afet Yönetimi ve Yasal Çerçeve" eğitimi ile başlayıp 8-16 Mart 2010 tarihleri arasında ikinci konu başlığı olarak bölge için özel bir önem taşıyan "Fon Kaynakları, Finansman Araçları ve Sürdürülebilirlik" eğitimi ile sürdürüldü. 10 -14 Mayıs 2010 tarihleri arasında Batman, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa'da gerçekleştirilecek eğitimlerin konu başlıkları "Kentsel Kırsal Altyapı; Taşkınlar, Sebepleri ve Alınacak Önlemler" ve "Sel Riski ve Şehir Planlama" olacak. DSİ İşletme ve Bakım Dairesi Başkan Yardımcısı Seyit Aksu tarafından verilecek Kentsel-Kırsal Altyapı eğitiminde, katılımcılar altyapı tanımları, kurumların yasal sorumlulukları, sel afeti tipleri, sel afetine yönelik risk azaltımı araçları, mühendislik çözümleri, önleme çalışmaları ve konu ile ilgili iyi örnekler hakkında bilgi sahibi olacak. Sel Riski ve Şehir Planlama eğitimi ise Prof. Dr. Aykut Karaman ve Yrd. Doç. Dr. Erdem Erbaş tarafından verilecek. Katılımcılar ile şehir planlama ilkeleri, sel riskine duyarlı planlama çalışmaları, şehir planlama açısından yasal çerçeve, sel riskine duyarlı imar planlama yaklaşımları ve dünyadan ve Türkiye'den başarılı planlama çalışma örnekleri paylaşılacak. "Kentsel Kırsal Altyapı; Taşkınlar, Sebepleri ve Alınacak Önlemler" ve "Sel Riski ve Şehir Planlama" eğitimlerine davet edilen katılımcılar arasında GAP Bölgesi'nde Valiliklerin, Kaymakamlıkların, il ve ilçe Belediyelerinin temsilcileri ile Bölgede yer alan ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri yer alıyor. Kentsel-Kırsal Altyapı ve Şehir Planlama eğitimi sonrasında katılımcılara sertifika verileceği bildirildi. GAPSEL Projesi, ekonomik ve sosyal uyum alanında Türkiye-AB işbirliği genel çerçevesi kapsamında tutuluyor. Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından eş finansman ile yürütülen projenin toplam bütçesi 17,2 milyon Euro. Bütçenin 14 milyon Euro'su AB finansmanı, 3,2 milyon Euro'su ise Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından karşılanıyor. Sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) olan GAPSEL projesine teknik destek hizmeti ise EPTİSA firması liderliğindeki konsorsiyum tarafından sağlanıyor.