GAP KIRSAL KALKINMA PROJELERİ BAŞVURULARI BAŞLADI

TARİH 13 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 81
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2010 - 2011 GAP Kırsal Kalkınma projelerine başvurular başladı. İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, GAP Bölgesi'nin kırsal alanlarında yaşayan bölge halkının yaşam kalitesi, gelir ve refah düzeyinin sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmaya destek sağlayarak artırılmasına katkıda bulunmak amacıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 2010 - 2011 GAP Kırsal Kalkınma Projeleri Programını başladığı bildirildi. İl Tarım Müdürlüğü'nden yapılan açıklama şöyle sürdü; "Tarımsal üretimin desteklenmesi, kırsal altyapının geliştirilmesi, tarımsal altyapının geliştirilmesi, Tarım ve Tarım Dışı Gelir getirici faaliyetlerin desteklemesi, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi eğitimin ve eğitime erişimin desteklenmesi, Sağlık standartlarının yükseltilmesi ve sağlık hizmetlerine erişimin desteklenmesi, tarımsal projelerin hazırlanması ve sonrasında yürütülmesinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Yayımı Geliştirme projesi (TARGEL) kapsamında görev yapan Tarım Danışmanlarının, köy okul müdürlerinin ve sağlık ocağı tabiplerinin yer aldığı projeler. yenilikçi ve katılımcı yaklaşımları kullanan projeler, çok ortaklı projeler, birden fazla yerleşim yerini kapsayan projeler sürdürülebilir, tekrarlanabilir ve çoğaltılabilir projeler, merkez köyler dikkate alınarak hazırlanan projeler, göçü önleyen veya köye dönüşleri destekleyen projeler. GAP illerinde kırsal kesimde yaşayan, fiilen tarımsal üretim kaynaklarını kullanmak suretiyle tarımsal üretimle iştigal eden, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine (ÇKS) ve veterinerlik bilgi sistemi (VETBİS) veya Bakanlık tarafından oluşturulan diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olan tarım üreticileri - çiftçiler, kamu kurum ve kuruluşları üniversiteler ve araştırma kurumları köy tüzel kişilikleri (muhtarlıklar) tarımsal amaçlı birim kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birlikleri kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (ziraat odaları, borsalar vb.) tarımsal amaçlı sivil toplum örgütleri (dernekler, vakıflar vb). üretici birlikleri. İl özel idareleri ile şirketler, program çerçevesinde yer alan projeler ve hibe oranları bireysel ve grup proje başvurularına göre yüzde 50 - 90 arasında değişiklik göstermektedir, Başvurular için son tarih 28 Mayıs 2010 Cuma Günü saat 17:00'dir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Geniş bilgi için İl ve İlçe Tarım Müdürlüklerine başvurabilirler."