Eylül ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı

TARİH 25 Ekim 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 103

EYLÜL AYINA AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME VE SÜRELERİ UZATILDI:

Gelir İdaresi Başkanlığının aşağıdaki sirküleri ile; 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve KDV Beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

SAYGILARIMIZLA.

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/84
Konusu: 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması

Tarihi: 24/10/2016
Sayısı: VUK-84 / 2016-5

1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:

24 Ekim 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Ekim 2016 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde (26 Ekim 2016 Çarşamba) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.