ERZURUM’DA 2010 YILINDA 476 ÇİFTÇİYE MAKİNE EKİPMAN DAĞITILDI

TARİH 10 Şubat 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 43
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nce 2006 yılında uygulaması başlatılan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde 2007 yılında uygulamaya konulan Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programının 2010 yılı 6. Etap uygulaması, program başvuruları kapsamında 476 çiftçiye destek sağlandı.
2010 yılı 6. Etap kapsamında Erzurum’da makine ekipman programından hibe desteği almak için toplam 1704 adet proje başvurunun yapıldığını ve bu başvurular içerisinde toplam 476 projenin makine ekipman desteklenmesinden faydalandığını dile getiren Tarım İl Müdürü Mustafa Altun, “Başvuru süresince, İlimizde makine ekipman programından hibe desteği almak için toplam 1704 adet proje başvurusu olmuş, 4 adet başvuru dosyası eksik evrak nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmış ve bin 700 adet başvuru dosyası üzerinden değerlendirme yapılmıştır. Bin 700 adet başvuru dosyasının hibe tutarı toplam 9 milyon 871 bin 568 TL dir. Bakanlığımız Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü’nce bu program için İlimize 1 milyon 490 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. Bin 700 adet başvuru, Genel Müdürlüğümüzce yayımlanan Tebliğ ve Uygulama Rehberinde her makine için belirtilen değerlendirme kriterlerine göre değerlendirilerek puanlama yapılmıştır. Öncelikli olarak daha önce hibe desteğinden faydalanmayanlar dikkate alınarak, her makinada geçerli puanlamalar belirlenmiş ve İlimize ayrılan ödenek miktarı göz önüne alınarak hibe desteğinden faydalanacak başvuru sahipleri tesbit edilmiştir” dedi.
Altun, “Ayrıca 2007 yılında başlayan Makine Ekipman Alımlarının Desteklenmesi programından bugüne kadar toplam bin 323 makine ekipman alımı karşılığında 8 milyon 335 bin 634 TL hibe ödemesi yapılarak ilimize sıcak para girişi sağlanmıştır” diye konuştu.