ERZURUM İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

TARİH 11 Haziran 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 47
2010 yılı 2. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Sebahattin Öztürk başkanlığında yapıldı. Erzurum Valiliği toplantı salonunda yapılan toplantı Vali Sebahattin Öztürk’ün değerlendirme konuşması ile başladı. İlçe kaymakamları, belediye başkanları ve kurum ve kuruluşların bölge ve il Müdürleri ile temsilcilerinin katıldığı İl Koordinasyon Kurulu Toplantısının açılış konuşmasını yapan Vali Sebahattin Öztürk, yılda 3 defa yapılan İl Koordinasyon Kurulu Toplantılarının ikincisi olan Haziran ayı toplantısının hayırlı ve uğurlu olmasını diledi. Vali Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü: “2007-2013 yıllarını kapsayan Dokuzuncu Kalkınma Planı ile istihdamın arttırılması, kamu hizmetlerinin hız ve kalitesinin yükseltilmesi, kamu yatırım ödeneklerinin kullanımında etkinliğin ve verimliliğin artırılması öncelikli hedefler arasında sayılmıştır. Bu hedef doğrultusunda amaç kamu yatırımlarına ayrılan kaynakları öncelikle sosyal ihtiyaçları giderecek ve üretken faaliyetleri destekleyecek alt yapı alanlarına yönlendirip, kamu yatırımlarının etkin, verimli ve zamanında gerçekleştirilmesini sağlamaktır. İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları bu yüzden büyük önem arz etmektedir. Mayıs ayı sonu itibariyle yatırımcı kamu kurum ve kuruluşlarımızın Valiliğimize vermiş oldukları yatırım izleme cetvellerine göre İlimizdeki Kamu Yatırımlarını şöyle özetleyebiliriz; Toplam Proje Sayısı; Bin 123 olup, Proje Tutarı 3 Milyar 508 Milyon 926 Bin TL, Program Yılı Ödeneği 394 Milyon 305 Bin TL, Gelen Ödenek 229 Milyon 362 Bin TL, Harcama Tutarı 45 Milyon 830 Bin TL’dir. Nakdi Gerçekleşme ise yüzde 20 olarak gerçekleşmiştir. Harcamalara sektörler olarak baktığımızda; 11 Milyonun (yüzde 24.10’unun) diğer kamu hizmetlerinde; 1.9 Milyonun (yüzde 4.31’inin) enerji sektöründe; 21 Milyonun (yüzde 47.30’unun) eğitim sektöründe; 1.8 Milyonun (yüzde 4.10’unun) tarım sektöründe; 6.2 Milyonun (yüzde 13.58’inin) ulaştırma sektöründe; 2.9 Milyonun (yüzde 6.45’inin) sağlık sektöründe kalan; 77 Bin TL’nin ise (yüzde 0.17’sinin) turizm sektöründe harcandığını görmekteyiz. Yine bin 123 adet işten Haziran ayı itibariyle 38’inin bittiğini, 572’sinin devam ettiğini, 513 âdetine ise henüz başlanılmadığını görmekteyiz. Daire amirlerimizin azami gayretleri sarf ettiklerine inanıyorum. Ödenek talepleri biran önce yapılıp ihaleler zamanında yapılırsa yatırımlarımızdaki gerçekleşme oranının yükseleceği de bir gerçektir. İnşaat mevsiminin hızlandığı Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında yatırımlarımızın istenilen seviyeye ulaşması için tüm imkânların seferber edileceğini ve kuruluş amirlerimizin bu konuda azami gayreti göstereceklerine inanıyorum” Vali Öztürk, açılış konuşmasının ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların temsilcilerine söz vererek çalışmaları hakkında kurul üyelerini bilgilendirmelerini ve koordinasyon gerektiren konuların dile getirilmesini sağladı.