ERZİNCAN İL TARIM MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN PROJE BAŞARISI

TARİH 26 Ocak 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 77
KUDAKA’nın Tarım-Turizm-Sanayi Mali Destek Programı kapsamında iki projesi onaylanan Erzincan Tarım İl Müdürlüğü, bu alanda Erzurum-Erzincan ve Bayburt illerinde 2 projesi onaylanan tek resmi kurum oldu. Erzincan Tarım İl Müdürlüğü adına Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına sunulan ‘’Gezici Tarım Analiz ve Kayıt Aracı ile Hayvan Pazarı Çiftçinin Okulu’’ adlı projeler ajans tarafından kabul edilerek, proje sözleşmeleri Erzurum KUDAKA’da İl Müdür Vekili Osman Çakır tarafından imzalandı.
Erzincan Tarım İl Müdürlüğü tarafından KUDAKA’ya sunulan 2 proje merkez TAR-GEL personeli tarafından yoğun bir çalışma sonucunda hazırlanarak KUDAKA’ya sunulmuştu.Kabul edilen 2 proje ile ilgili bilgi veren Erzincan Tarım İl Müdür Yardımcısı ve Proje koordinatörü Osman Çakır; Gezici Tarım Analiz ve Kayıt Aracı projesinin amacını şöyle özetledi. “Erzincan’da geleneksel tarım yöntemleri ve küçük aile işletmeleri olarak tarımsal faaliyetler devam etmektedir. Bu durum tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini, kayıt altına alınmasını ve ekonomik kazanç elde etmenin önüne geçmektedir. Çiftçilerimizi değişen ve gelişen modern çağın gerisinde kalmalarını önleyerek ve tarım sektöründeki tüm yeniliklerden haberdar etmek. Yapacağımız çalışmalar programın amaçlarından ‘Sertifikalı fide, fidan ve tohum kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlaması’ ve ‘ tarım sektörlerinin bilinçlenmenin sağlanması, teknik bilgi ve becerilerin geliştirilmesi, teknik altyapının oluşturulması ve geliştirilmesi, uygulamalı eğitim hizmetlerinin ve örnek uygulamaların yaygınlaştırılması ve yenilikçi yöntemlerin uygulanması’ sağlanacaktır. Sonuç olarak ta bölgede İyi tarım uygulamalarını benimseterek yayılmasını ve gelişmesini sağlanmış ve yine projenin önceliklerinden olan ‘Çevreye duyarlı ve gıda güvenirliğini riske atmayan zirai mücadele metotlarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması’ TAR-GEL personeli aracılığıyla sağlanmış olacaktır” dedi.
Çakır, Tarım İl Müdürlüğü’nün onaylanan ikinci projesinin isminin ise Hayvan Pazarı Çiftçinin Okulu projesi olduğunu söyledi. Çakır ikinci projeyi ise şöyle tanımladı. “Canlı hayvanların veteriner hekim denetimi altında bulunan hayvan borsaları ve pazarları haricinde satışa sunulması, hayvanların çoğu kez asgari teknik ve hijyenik şartları taşımayan ve il dışından kaçak hayvan girişleri yanında kayıt dışı hayvanların önüne geçmek için Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile il ve ilçelerde yerel yönetimlerce belirlenen hayvan pazarlarında satışlar gerçekleştirilmelidir. Bu açıdan ilimizdeki hayvan pazarının modern bir halde üreticileri cezbetmesi ve hayvan pazarı dışında satışların yapılmaması amaçlanmaktadır.Sofralarımızda yediğiniz etlerin daha sağlıklı ortamlarda kesimlerinin yapılabilmesi için ve hayvan ticareti yapan hemşerilerimizin belirlenen bir noktada satışını yapabilmesi için hayvan pazarı teknik alt yapısı ile birlikte modernizasyonu amaçlanmaktadır. Projemiz kapsamında Erzincan ticaret borsasına ait canlı hayvan pazarını modernize ederek teknik alt yapısının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Oluşturulan eğitim salonlarında verilecek eğitimlerle sayesinde yararlanıcıların bilgi alt yapısını ve sosyal alt yapısının gelişmesi hedeflenmektedir”.Gezici Tarım Analiz ve Kayıt Aracı adlı projenin toplam maliyeti 163.076,43 TL olup 91.676,43 TL si, Hayvan Pazarı Çiftçinin Okulu projesinin toplam maliyeti 88.210,50 TL olup 60.729,00 TL si KUDAKA tarafından hibe edilecek.