Enerji Tarımı ve Biyoyakıtları 2. Ulusal Çalıştayı Tokat'ta Başladı

TARİH 24 Mayıs 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 70

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Atilla Gürbüz, Türkiye'nin enerjisinin yüzde 70-75'ini, petrolün ise yüzde 92-93'ünü ithal etmesinin dış ticaret hacmi açısından bir olumsuzluk oluşturduğunu belirterek, "Bu olumsuzlukları asgariye indirmek için biyoyakıtların özelikle yerli tarımdan sağlanması oldukça önemli" dedi.

Büyük Tokat Oteli'nde Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Enerji Tarım ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı'na 11 üniversiteden 50 akademisyen, bakanlıklardan 30 uzman ve üst düzey yönetici ile biyoyakıtlarla ilgili 8 dernek ve kuruluştan yöneticiler katıldı. Çalıştayın açılış konuşmasını yapan GOÜ Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Kasap, biyoyakıtların yenilenebilir enerji olması, dışa bağımlı olmaması ve en önemlisinin geri dönüşüm şeklinde olmasından dolayı önem arz ettiğini söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bitkisel Üretim ve Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Dr. Talat Şentürk ise, Türkiye'nin enerjiye 40 milyar Dolar para yatırdığına dikkat çekerek, ülkenin gıda ve enerjiye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Müdür Yardımcısı Atilla Gürbüz de, ekonomik ve sosyal kalkınmada enerjinin olmazsa olmaz parametrelerden birisi olduğunu kaydetti. Yenilebilir enerji kaynaklarına oldukça büyük yatırımlar yapıldığına işaret eden Gürbüz, 2011 yılı verilerine bakıldığında küresel olarak 260 milyar dolarlık bir yatırım yapıldığını, bu rakamlar içerisinde biyoyakıt, biyoenerjinin miktarının az olmakla birlikte payı olduğunun altını çizdi. Biyodizelin 40 milyon metreküpe ulaşacağının tahmin edilmekte olduğunu ifade eden Gürbüz, "Hali hazır yapı içerisinde yüzde 87'lik mertebe ile Amerika Birleşik Devletleri ve Brezilya büyük pay almakla birlikte gelecekte özellikle Çin ve Hindistan'ın büyük pay alacağı öngörülmektedir. Konuya ülkemiz açısından baktığımızda ne yazık ki tüketmiş olduğumuz enerjinin yüzde 70-75'ni ithal ediyoruz. Petrol açısından baktığımızda yüzde 92-93 mertebesinde kısmını ithal ediyoruz. Bu ülkemiz dış ticaret hacmi açısından bir olumsuzluk. Bu olumsuzlukları asgariye indirmek için biyoyakıtların özelikle yerli tarımdan sağlanması oldukça önemli" diye konuştu.

GOÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ise, üniversitenin kuruluşunun 20. yılında birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını, 30 yıllık Ziraat Fakültesi öncülüğünde Biyosistem Mühendisliği Bölümü başkanlığında düzenlenen çalıştayın ülkeye katkı sağlamasını beklediklerini söyledi. Rektör Şahin, bir hekim olarak çevre dostu temiz enerji, yeşil enerji niteliğinde konuşulanların yeni mevzuatlardan sonra gelecekte daha çok kullanım alanına girmesini beklediklerini kaydetti.

Son olarak kürsüye gelen Tokat Valisi Şerif Yılmaz, stratejik olarak önemli olan gıda ve enerji sektörünün dünyanın hiçbir zaman vazgeçemeyeceği sektörler olduğunu belirterek, "Tokat'ın 65'i tarımla geçinen, arazilerin yüzde 40'ı tarıma uygun ve yüzde 30'u sulanabilir arazi olduğu düşünüldüğünde çalıştaydan bir şeyler kazanılmasını ümit ediyoruz. Ülkemiz açısından cari açığa sebep olan dışarıya ödediğimiz kaynak olarak, enerji olarak düşündüğümüz zaman bunun ne kadar önemli olduğu, bizleri sokakta yaşayan vatandaşa kadar etkilediğini her halde söylemeye gerek yok. Bu anlamda bu çalıştayın ikincisinin ilimizde düzenlenmiş olması bu toplantıya bizlerin de dikkat çekmesi anlamında vesile oldu" şeklinde konuştu.

Vali Yılmaz'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Prof. Dr. Vahit Kirişçi "Yenilenebilir Enerji ve Biyoyakıtlar" konulu bildirisini sundu. İki gün devam edecek olan Enerji Tarım ve Biyoyakıtlar 2. Ulusal Çalıştayı'nda 40 bildiri sunularak, 27 bildiri tartışılacak.