Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 1 Mayısta yürürlüğe giriyor

TARİH 30 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 76

5 Kasım 2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Kanun No:6563) ile elektronik ticarete ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiş olup, Kanunda; ticari iletişim esasları, hizmet sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcıların sorumlulukları, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan sözleşmeler ile elektronik ticarete ilişkin bilgi verme yükümlülükleri ve uygulanacak yaptırımlar yer almaktadır.

Kanun 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Sözleşme öncesi bilgi verme yükümlülüğü Madde:3 te, Siparişle ilgili esaslar Madde:4 te, Ticari iletişime ilişkin esaslar Madde:5 te, Ticari elektronik ileti gönderme şartları (Madde:6) da ( e.posta ve telefon mesajı gibi ticari elektronik iletileri alıcılara göndermeden önce kendilerinden onay alınması zorunluluğu var), Ticari elektronik iletinin içeriği Madde:7 de, Alıcıların elektronik iletiyi reddetme hakkı Madde:8 de, Aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülükleri Madde:9 da, Kişisel verilerin korunması Madde:10 da, Cezai hükümler Madde:12 de, yer almaktadır.

1 Mayıs 2015 tarihinden önce, ticari elektronik ileti gönderilmesi amacıyla onay alınarak oluşturulan veri tabanları Madde:6 nın dışında tutulmuştur. (Geçici Madde:1) Öte yandan, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı yayımladığı duyuruda Kanunla ilgili yönetmelik taslaklarına yer vermiştir.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı duyurusu ile 6563 No’lu Kanun aşağıda mevcuttur.

ELEKTRONİK TİCARETE İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAKLARI HAKKINDA DUYURU

5/11/2014 tarihli ve 29166 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlüğe girecektir. Kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelik taslaklarının hazırlık çalışmaları tamamlanmıştır. Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, “Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı” ve “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı” adlarıyla toplam iki yönetmelik taslağı kamuoyunun Bilgisine sunulmuştır.

Elektronik Ticarette Sözleşme ve Siparişler Hakkında Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.


Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik Taslağı için tıklayınız.