Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait geçici vergi beyannamesinin verilme süresi uzatıldı

TARİH 12 Şubat 2014
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 71

EKİM-KASIM-ARALIK 2013 DÖNEMİNE AİT GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİNİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI:

Ekim – Kasım - Aralık 2013 4. Geçici Vergi dönemine ait geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 14 Şubat 2014 tarihinde sona etmekte olup, Gelir İdaresi Başkanlığı’nca yayımlanan sirküler ile sözkonusu beyannamelerin verilme süresinin 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı açıklanmıştır.
Konuyla ilgili Gelir İdaresi Başkanlığı sirküleri aşağıdadır.
SAYGILARIMIZLA.

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.
Tarih 11/02/2014 Sayı GVK-94/2014-1/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması Kapsam
T.C. MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
Gelir Vergisi Sirküleri/94
Konusu :Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması. Tarihi : 11/2/2014 Sayısı : GVK 94/2014-1/ Beyan Verme Sürelerinin Uzatılması
1. Giriş
Ekim-Aralık /2013 dönemine ilişkin dördüncü üç aylık geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması
Yoğun iş yükü ile ilgili olarak Bakanlığımıza iletilen sorunlar nedeniyle, Vergi Usul Kanununun Mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; 14 Şubat 2014 günü akşamına kadar verilmesi gereken gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme süresi 17 Şubat 2014 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme süresinin uzatılması ödeme süresini etkilememektedir. Bu nedenle, mükelleflerin beyan ettikleri vergileri kanuni süresinde ödeyecekleri tabiidir.
Duyurulur.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı