Ekim ayına ait Muhtasar, Damga vergisi ve KDV beyannamelerinin verilme süreleri uzatıldı

TARİH 24 Kasım 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 110

EKİM AYINA AİT MUHTASAR, DAMGA VERGİSİ VE KDV BEYANNAMELERİNİN VERİLME SÜRELERİ UZATILDI:

Gelir İdaresi Başkanlığının aşağıdaki sirküleri ile Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri ve KDV Beyannamelerinin verilme sürelerinin 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı duyurulmuştur.

SAYGILARIMIZLA.

23/11/2016
Sayı:
VUK-87 / 2016-8
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/87
Konusu: 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga
Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer
Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması
Tarihi: 23/11/2016
Sayısı: VUK-87 / 2016-8
1. Giriş:
Bakanlığımıza iletilen talepler nedeniyle, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki
yetkiye dayanılarak; 23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler,
Damga Vergisi Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma
Değer Vergisi beyannamelerinin verilme sürelerinin uzatılması bu sirkülerin konusunu
oluşturmaktadır.
2. Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin
Uzatılması:
23 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi
Beyannameleri ile 24 Kasım 2016 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi
Beyannamelerinin verilme süreleri 28 Kasım 2016 Pazartesi günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Beyanname verme sürelerinin uzatılması ödeme süresini etkilemeyeceğinden, mükelleflerin beyan
ettikleri vergileri kanuni süresinde (28 Kasım 2016 Pazartesi) ödeyecekleri tabiidir.

Duyurulur.