EGE, ZEYTİN ÜRETİMİNDE TÜRKİYE'DE İLK SIRADA

TARİH 24 Şubat 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 104
EÜ Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Beslenme Bölümü'nün yaptığı araştırmada şu tespitler yapıldı.
"Zeytinin, 30-45 kuzey ve güney enlemleri arasındaki ılık ve subtropik koşullarında yer alan Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Yukarı Mezopotamya, Güney Ön Asya'da yayılım gösterdiği görülmektedir. Dünya'nın önemli zeytin yetiştiriciliği yapan ülkeleri arasında yeralan Türkiye iklim ve toprak özellikleri bakımından büyük bir zeytin üretim potansiyeline sahiptir. Dane zeytin üretiminde Dünya'da 4. Sırada yer almaktadır. Türkiye'de işlenen tarım alanlarının yüzde 4,1'inde zeytin üreticiliği yapılmaktadır. Zeytincilik özellikle Marmara, Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yoğunlaşmaktadır. Gerek zeytin ağacının varlığı gerekse zeytin üretimi bakımından Ege Bölgesi yüzde 45,4 oran ile Türkiye'de ilk sırada yer almaktadır. Ege bölgesini Akdeniz ve Marmara Bölgesi izlemektedir. Yetiştirilen zeytinlerin yüzde 30'u sofralık yüzde 70 ise yağ üretiminde kullanılmaktadır. Sofralık zeytinlerin bölgelere göre hasılatı değişmektedir. Kimi yörelerde yeşil zeytin tüketilmekte kimisinde ise siyah zeytin tüketilmektedir. Buna göre hasılat değişmektedir"
Ulusal Zeytin Kongresi'nde 'Dünya'da ve Türkiye'de Zeytin Islahı Çalışmalarına Genel Bir Bakış' konulu oturumda yağ teknolojileri açısından zeytin ıslahı ele alındı. İzmir Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Harun Dıraman, "Bugün dünya üzerinde zeytin çeşidi sayısının iki binin üzerinde olduğu bilinmektedir. Bu çeşitlerin büyük bir çoğunluğu zeytinin asırlardır süre gelen geleneksel yapısı içerisinde seleksiyonla ortaya çıkmış ve mevcut şartlara uyum sağlamış çeşitlerdir. Zeytin ıslahının temel amaçları; zeytin zararlarına ve zeytin hastalıklarına dayanıklı yeni çeşitler, kuraklığa karşı dayanıklı yeni ürünler, mekanik hasada elverişli meyve özeliklerine sahip yeni çeşitler, özelikle bodur tipteki hasat maliyetini düşüren yeni çeşitler erken hasada elverişlilik çeşitler yetiştirmek amacıyla yapılır" diye konuştu.
ŞİFA KAYNAĞI
'Zeytinyağının minör bileşenleri' konusunda bilgi veren Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Öğretim Elemanı Hasan Hüseyin Kara, "Zeytinyağı doğal haliyle tüketilebilen bitkisel bir yağdır ve elde edilmesinde rafinasyon işlemi uygulanmamasından dolayı zeytinden geçen birçok yararlı bileşen yağın bünyesinde kalmaktadır. Zeytinyağında az oranda bulunan bu minör bileşenler büyük önem taşımaktadır. Bu bileşenler sağlık üzerine olumlu etkiler göstermektedir, yağın oksidasyon stabilitesine önemli katkıda bulunmakta ve aroma üzerine katkılar sağlamaktadır. Zeytinyağındaki minör bileşenlerinin çeşit ve miktarı yağın kalitesi hakkında önemli bilgiler vermektedir" dedi.
Kara, "Zeytinyağına diğer bitkisel yağlardan ayıran en önemli iki özelliği, meyveden elde edilmesi ve hiçbir kimyasal işleme tabi tutulmaksızın tamamen fiziksel işlemlerle mekanik olarak elde edilip doğal haliyle tüketilebilir niteliklere sahip olmasıdır" dedi.