DÜZCE İGM'DE ÇEVRE DÜZENİ PLANI ELE ALINDI

TARİH 05 Mayıs 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 94
Düzce İl Genel Meclisi Mayıs ayı üçüncü birleşimi yapıldı. Üçüncü birleşimde çevre planıyla ilgili hazırlanan rapor ele alındı. İl Genel Meclisi'nin üçüncü birleşimi Meclis Başkanı Sinan Aydın Başkanlığında yapıldı. Toplantıda gündem maddesi yer almazken İmar ve Bayındırlık Komisyonunun hazırladığı çevre planı ile ilgili rapor görüşüldü. Komisyon Başkanı İbrahim Canbolat raporla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Canbolat, "İl Genel Meclisi'nin 07.04.2010 tarihli nisan ayı üçüncü birleşiminde komisyonlarımıza havale edilen Çevre Planı ile ilgiil önerge komisyon üyelerimiz tarafından incelendi. İncelemeler sonucunda Düzce Merkez İlçesi ve yakın çevresi 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı uygulama hükümleri 5. Genelge hükümleri 5.16. maddesi 4. bendinin mevcut ve öneri organize sanayi bölgeleri ile sanayi alanlarında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylı imar planında belirlenen sanayi türleri yer alacaktır. Bu türler ek:1, listesindeki türlerden farklı olamaz. Bu bölgelerde arıtma tesisi yapılması zorunludur. Ancak bu alanlarda bulunan kurulu ve halen faaliyetteki, yapı ruhsatı olan tesislere yapılacak ilave projelerde faaliyet ile oluşacak atık suyun veya katı atığın geri kazanılması veya havza dışına çıkarılması koşulu ile izin verilebilir, şeklinde yeniden düzenlenmesi talebi uygun bulundu" dedi. Rapor, İl Genel Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edildi.