DANIŞMA VE KOORDİNASYON KURULU İLK TOPLANTISINI YAPTI

TARİH 17 Mart 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 57
Bolu Valisi İbrahim Özçimen'in himayesinde çalışmalarını yürüten ve Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, KOSGEB, TÜBİTAK, Sanayi Bakanlığı ve Avrupa Birliği 7.Çerçeve programı gibi proje destekleri sağlayan resmi kurumlardan Bolu'nun daha fazla yararlanmasını amaç edinen Danışma ve Koordinasyon Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Senato Odası'nda ve Rektör Prof. Dr. Hayri Coşkun'un başkanlığında toplanan kurul, Bolu'da yerleşik sanayici, işadamı sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarının proje desteklerinden azami düzeyde nasıl yararlanılması gerektiğini görüştü. Valilik, Belediye Başkanlığı, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ve Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nden temsilcilerin katıldığı toplantıda Abant İzzet Baysal Üniversitesi Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Necmiye Ün Yıldırım'ın 'Yaşlılarda Plates Egzersizlerinin Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisi' adlı projenin tanıtımı da yapıldı.
DPT, TUBİTAK ve KOSGEB destekleri konusunda yapılan tanıtımlar sonrası katılımcılar olası proje temaları konusunda görüş alış verişinde bulundu. Toplantıda tespit edilen 37 farklı başlık altında önerilerin olgunlaştırılması ve sonraki toplantada seçilecek 10 önerinin ilgili kurumlara sunulmak üzere proje haline getirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması kararlaştırıldı.