Dahilde İşleme İzin Belgesiyle üretilenlerin ihraç kayıtlı tesliminde KDV iadesi

TARİH 13 Aralık 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 86

DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ (DİİB) KAPSAMINDA ÜRETİLEN MALLARIN İHRAÇ KAYITLI TESLİMİNDE KDV İADESİ:

13 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 8 No’lu değişiklik tebliği ile KDV Genel Uygulama Tebliğinin IV/A-1.5. No’lu ve “DİİB Sahibi Mükellefin İhraç Kaydıyla Tesliminde İade Edilecek KDV” başlıklı bölümünün ilk iki paragrafında bazı değişiklikler yapılmıştır.

'Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketleri hariç' ve 'Dış ticaret sermaye şirketleri ile sektörel dış ticaret şirketlerine yapılan ihraç kaydıyla teslimlerde bu sınır uygulanmaz.' ibareleri eklenmiştir.