ÇTSO 2009-2013 STRATEJİK PLANI HAZIRLANDI

TARİH 07 Haziran 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 60
Samsun Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) 2009-2013 Stratejik Planı tamamladı. Mart ayında başlanan plan çalışmaları kapsamında, odayla bağlantısı bulunan kurum ve kuruluşların, oda personel ve organlarının görüş ve önerileri alınarak, geleceğe yönelik stratejiler belirlendi. Stratejik Plan oda meclisinin ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Akreditasyon Kurulu'nun onayından sonra yayınlanacak. ÇTSO Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, tüm sektör ve yapılarda, en hızlı değişim ve gelişim sürecinin yaşandığı günümüz çağında, özellikle yönetim anlayışlarında da köklü değişimleri olduğunu söyledi. Günümüzde merkeziyetçi veya kişilere bağlı yönetim şekillerinin artık işlevselliğini yitirdiğini, demokratik ve katılımcı yönetim biçimlerinin öne çıktığını belirten Kefeli, "Yaşanan bu değişim ve gelişim sürecini her zaman yakından takip etmeye çalışan yönetim kurulumuz da, 2002 yılından günümüze kadar odamızda köklü bir değişim ve gelişim politikası uygulamıştır. Odamızdaki geleneksel yapılar terk edilerek, çağdaş ve dinamik bir yönetim anlayışı benimsenmiştir. 2006 yılında ISO 9001:2000 Kalite yönetim sistemini yürütmeye başlayan ve 2008 yılında da Akredite olan odamız, kaliteli verimli, hızlı, sürekli kendini yenileyen ve müşteri odaklı bir hizmet anlaşışına kavuşmuş, kurumsallaşma yönünde de önemli adımlar atmıştır" dedi. Oda olarak 2010 Ocak ayında 2009-2013 Stratejik Planın hazırlanmasına karar verildiğini ve hızla çalışmalara başlandığını ifade eden Kefeli, "Yönetim kurulumuz, meclisimiz, çalışanlarımız ve dış paydaşlarımızla gerçekleştirdiğimiz verimli çalışmalar, öncelikle çok iyi bir durum tespiti yapmamıza, katılımcı yönetim anlayışının güçlenmesine, hizmetlerimizin çok boyutlu bir anlayışla ele alınmasına, kurumsal kültür ve kimliğin gelişimine katkı sağlamıştır" diye konuştu. Kefeli, stratejik planın, oda meclisi ve TOBB Akreditasyon Kurulu'nun onayından sonra kitap olarak ayrıca web sayfalarından, ilgililerin bilgisine sunulacağını da sözlerine ekledi.