Çalışanların bireysel emeklilik sistemine otomatik katılımı.

TARİH 28 Kasım 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 96

ÇALIŞANLARIN BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE OTOMATİK KATILIMI:

25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6740 sayılı Kanunla, 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununa eklenen madde uyarınca 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmak üzere;

Türk vatandaşı olan (yada 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamında bulunan) ve halen çalışmakta olup 1 Ocak 2017 itibariyle 45 yaşını doldurmamış olanlar ile anılan tarihten sonra çalışmaya başlayanlardan 45 yaşını doldurmamış olanlardan hizmet akdine bağlı olarak işveren tarafından çalıştırılanlar ( 5510 sy Kanun Md:4/a) ile kamu idarelerinde çalıştırılanlar ( 5510 sy Kanun Md:4/c) işverenlerce , 4632 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen emeklilik sözleşmeleriyle bireysel emeklilik sistemine dahil edilecektir. İşverenler çalışanların prime esas kazançlarından % 3 oranıyla katkı payı kesecek ve en geç ücretin ödendiği günü takip eden gün bireysel emeklilik şirketine aktaracaktır.

Bakanlar Kuruluna bu kapsama giren işverenleri belirleme yetkisi verilmiştir

Konuyla ilgili olarak yayımlanan;

2016/26 sayılı Başbakanlık Genelgesi (Resmi Gazete:26 Kasım 2016), Hazine Müsteşarlığı’nca hazırlanan “İşverenlere Yönelik Otomatik Katılım Sistemi Tanıtım Kılavuzu”, Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan “Sıkça Sorulan Sorular” sirkülerimiz ekindedir.

SAYGILARIMIZLA.