Büyük Ölçekli Yatırımlar

TARİH 09 Ekim 2012
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 169

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Büyük ölçekli yatırımlara bölgesine bakılmaksızın, ancak bölgesine göre farklılaştırılmış olarak destek sağlanmaktadır. Büyük ölçekli yatırımlar listesi Kararnamenin 3 no.lu ekinde yer almaktadır.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesinde yer alan düzenlemede, yatırım tutarı 50 milyon lirayı aşan büyük ölçekli yatırımlar için yatırıma katkı oranını farklılaştırma konusunda Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. 2012/3305 sayılı Kararnamede, daha önceki Kararnamede olduğu gibi 12 sektörde yapılan yatırımlar büyük ölçekli yatırım olarak kabul edilmiş, ancak bu yatırımlardan bir kısmı için 50 milyon liradan daha yüksek tutarda asgari yatırım tutarı öngörülmüştür.

Belirlenen büyük ölçekli yatırım konuları ile bu yatırım konuları için aranacak asgari sabit yatırım tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Sektör Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)
Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları

200

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları  
- Motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları- Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımları

200

50

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

50

Elektronik Sanayi Yatırımları

50

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

50

İlaç Üretimi Yatırımları

50

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

50

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

50

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

50