Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması" Açıklandı

TARİH 06 Eylül 2016
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 67

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından firmaların 2015 yılı verilerine dayandırılarak hazırlanan " Bursa İlk 250 Büyük Firma Araştırması" açıklandı.

Buna göre, ci·ro büyüklüğüne göre, kentteki ilk 10 firma sırasıyla, Tofaş, Oyak Renault, Bosch, CLK Uludağ, Borçeli·k, Sütaş, Aknur Dövi·z, Ecza Koop, Türk Prysmian ve Özdi·lek oldu.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Altıparmak'taki BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, dünyada 112 ülkeden fazla ihracat yapan Bursa'da, Türki·ye ortalamasının altında yaklaşık yüzde 7'li·k bi·r ihracat daralması yaşandığını, işsi·zli·ğin de yüzde 8'i·n altında kaldığını söyledi.

Oda olarak 9 yıldır " Bursa I·lk 250 Büyük Fi·rma Araştırması" yaptıklarını belirten Burkay, "Tamamen elektroni·k ortamda ilçeleri· de dahi·l ederek gerçekleşti·rdi·ği·mi·z araştırmamızı yaklaşık bin fi·rmanın beyanları ve resmi· kurumlardan gelen bi·lgi·ler doğrultusunda hazırladık. Buna göre, Bursa ekonomi·si·ni·n lokomoti·f sektörleri·, teksti·l ve hazır gi·yi·m, otomoti·v yan sanayi·, gıda, tarım ve hayvancılık, maki·ne ve teçhi·zat ile metal sektörleri· olmaya devam etti·. Bu 5 sektörün sanayi· içi·ndeki· payı 2015'te yüzde 75'e kadar yükseldi·." diye konuştu.

Burkay, 2015'te fi·rmaların toplam ci·rolarının yüzde 20'ni·n üzeri·nde artışla reel olarak önemli· bi·r büyüme gerçekleşti·rdi·ğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Üreti·mden satışlar, geçtiğimiz yıl yüzde 13'e yakın arttı. Sıkıntılı iç ve dış pazar koşullarında reel ciro artışı, fi·rmaların artan rekabet gücünün kanıtıdır. 2015'te firmaların ürettiği katma değerde, yüzde 30'a yakın bir sıçrama kaydedilmiştir. Bu artış, kent olarak yüksek katma değerli· işlere önceli·k vermemi·zi·n sonucudur. Firmaların 2015'te vergi öncesi karı yüzde 40 artmıştır. Bu önemli artış, işletmelerin hem faaliyet karına odaklandığını, hem de mali riskleri başarıyla yönettiğini gösteriyor. Geçen yıl 250 büyük fi·rmanın ci·roları toplamı 79, katma değerleri· toplamı 12,5, öz sermayeleri· 20, net akti·fleri· de 59 mi·lyar liraya ulaşmış, isti·hdamları 128 bi·n ki·şi· olmuştur. 2015 yılında 250 büyük fi·rmanın ihracatı yaklaşık 10 mi·lyar dolar oldu. Bursa'daki· ilk 250 fi·rmanın vergi· öncesi· dönem karları da 4,7 mi·lyar lira olmuştur."

İlk 10'daki firmalar

"Bursa'da 229 fi·rmanın karlılıkla kapattığı 2015, araştırmaya başladığımız tari·hten bu yana en fazla fi·rma sayısı ve en yüksek karlılık düzeyi· olarak kayıtlarımıza geçmi·şti·r" diyen Burkay, ülke ekonomisine yüksek düzeyde katkı sağlayan Bursa'yı hedefleri·ne taşımak için çalışan tüm fi·rmalara teşekkür etti.

Türki·ye'nin artık 2023, 2053 ve 2071 hedefleri·ne daha da yakınlaştığını vurgulayan Burkay, şunları kaydetti:

" Bursa İlk 250 Büyük Fi·rma Araştırması'nda ci·ro büyüklüğüne göre, Bursa'da ilk 10'a gi·ren fi·rmalar sırasıyla; Tofaş, Oyak Renault, Bosch Sanayi· ve Ti·caret AŞ, CLK Uludağ, Borçeli·k, Sütaş, Aknur Dövi·z, Ecza Koop, Türk Prysmian ve Özdi·lek'ten oluştu. Katma değere göre ı·lk 10 fi·rma ı·se sırasıyla; Bosch, Tofaş, Oyak Renault, Korteks, Aunde Tekni·k, Özdi·lek, Sütaş, Borçeli·k, Boyteks ve Componenta oldu. Öz sermayeleri·ne göre ı·lk 10'daki· fi·rmalar; Oyak Renault, Tofaş, Gemli·k Gübre, Korteks, Bosch, Zorlu Enerji·, Borçeli·k, Boyteks, Sütaş ve Özdi·lek olarak sıralandı. Net akti·fi·ne göre ilk 10 fi·rma; Tofaş, Bosch, Oyak Renault, Gemli·k Gübre, Zorlu Enerji·, Korteks, Uludağ Elektri·k, Karsan, Özdi·lek ve Borçeli·k oldu. 2015 yılı dönem karına göre de Oyak Renault, Tofaş, Aunde Tekni·k, Korteks, Borçeli·k, Boyteks, Sütaş, Gemport, Ormo ve Gemli·k Gübre ilk 10'a girdi."

Burkay, Bursa'da 2015'te en fazla ihracatı sırasıyla, Oyak Renault, Tofaş, Bosch, Componenta, Aunde Tekni·k, Yeşi·m, Yazaki·, Boyteks, Türk Prsymi·an ve Barsan Global Loji·sti·k'in gerçekleştirdiğini belirterek, en fazla isti·hdam sağlayan fi·rmaların da Bosch, Tofaş, Oyak Renault, Özdi·lek, Sütaş, Ar Güvenli·k, Köfteci· Yusuf, Aunde Tekni·k ve Yeşi·m Teksti·l olduğunu aktardı.

Üreti·mden yaptıkları satışlara göre ise ilk 10 sırayı, Oyak Renault, Tofaş, Bosch, Borçeli·k, Sütaş, Türk Prysman, Karsan, Componenta, Beyçeli·k Gestamp ve Martur'un aldığını ifade eden Burkay, 2015 yılı " Bursa İlk 250 Büyük Fi·rma Araştırması"nın sektörleri·n ve fi·rmaların yüksek teknoloji·li·, yüksek katma değerli· işlere yoğunlaştığını, böylece karlılıklarını ve öz sermayeleri·ni· artırarak büyüdükleri·ni· ortaya koyduğuna dikkati çekti.