BURSA

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında beşinci sırada yer alan Bursa ili, Türkiye´nin en gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sının sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 48´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, sanayi (yüzde 43) ve tarım (yüzde 9) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 5,5 ile sanayi İl´in en hızlı büyüyen sektörü olmuştur.

Bu çalışma sonucuna göre, Bursa ilinde, "motorlu kara taşıtı, römork ve yan römork imalatı", "tekstil ürünleri imalatı" ile "başka yerlerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Motorlu kara taşıtı, römork ve yan römork imalatı sektörü, TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, özel sektör işgücü verimliliğin, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, ihracat göstergeleri ve yabancı sermaye yatırımlarında öne çıkmaktadır. Sektör özellikle ihracatta büyük farkla öne çıkmıştır. İl´in lokomotifi konumunda olan sektörde, "motorlu kara taşıtları ve bunların motorlarıyla ilgili yedek parça ve aksesuar imalatı" sektörü önemli ağırlığa sahiptir.

Tekstil ürünleri imalatı, GSİS ve ihracat yoğunlaşma göstergeleri, yabancı sermaye ve gerçekleşen teşvik yatırımlarında öne çıkmaktadır. GSİS grafiğinden; sektörün hem il içinde büyük farkla önde olduğu, hem de İl´deki sektörel payının, Türkiye´deki sektör payından çok iyi durumda olduğu, verimlilik grafiğinden; İl´de sektör verimliliğinin Türkiye ortalamasına yakın olduğu görülmektedir. İhracat verilerinde ise sektör ikinci sırada öne çıkarken, il´deki sektör ihracat oranı, ülke ortalamasının altında olmuştur. Sektörde "pamuklu dokuma" alt sektörü önemli ağırlığa sahiptir.

Başka yerlerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı sektörü, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri, ihracat il içi yüzde göstergesi ile gerçekleşen teşvik yatırımlarında öne çıkmıştır. GSİS grafiğinde beşinci sırada öne çıkarken il´deki sektörel payının Ülkedeki sektörel paydan büyük olduğu görülmektedir. İhracatta; hem il´de öne çıkmış hem de sektörel payı ülke ortalamasına yakın ama üzerinde gerçekleşmiştir. Sektörün verimliliği ise ülke ortalamasının altındadır.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde yer alan ağaç sektörü çalışma sonucunda İl´in ilk üç sektörü arasına girmemiştir.

Yüksek katma değerli ürünler üretilen Bursa, motorlu kara taşıtı imalatı sektörünün öne çıktığı bir iki ilden biridir.


BURSA İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Motorlu kara taşıtı, römork ve yarı römork imalatı

2 Tekstil ürünleri

3 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı