2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 554 19668
İlköğretim Kurumu 613 330986
Ortaöğretim Kurumu 88 61522
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 148 63810
Özel Öğretim Kurumu 138 37829
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 40826
Hastane 29 6140
Spor Tesisleri 176 0