Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 24493 39317
Halk Eğitim Merkezi 15727 10909
Mesleki Eğitim Merkezi 1517 5971
Meslek Yüksek Okulu 5247 9622
Fakülte 11460 12674
Lisansüstü 854 969
TOPLAM 59298 79462