1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 14.7 94.5
Kar(cm) 2.0 66.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 10.3 20.1
Kış Sıcaklık(˚C) 5.4 7.2
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 8.4 17.6
Yaz Sıcaklık (˚C) 22.3 24.5
Sonbahar-Yağmur(mm) 37.3 84.4
Sonbahar- Kar(cm) 2.0 2.0
Kış -Yağmur(mm) 68.3 94.5
Kış- Kar(cm) 13.0 66.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 45.1 67.0
İlkbahar - Kar(cm) 21.0 21.0
Yaz - Yağmur(mm) 14.7 33.4
Yaz-Kar(cm) - -