BURDUR

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında otuz birinci sırada yer alan Burdur ili, Ege, Akdeniz ve Orta Anadolu arasında geçit konumundadır. 2001 yılı itibarıyla İl?in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 65´lik pay ile birinci sıradaki hizmetler sektörünü, tarım (yüzde 27) ve sanayi (yüzde 9) sektörleri izlemektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 3,2 ile hizmetler İl?in en hızlı büyüyen sektörü olurken, sanayi yüzde 3,1 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Burdur ilinde, "gıda ürünleri ve içecek imalatı" "metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı" ile "ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve özel sektör işgücü verimliliği yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, GSİS´ de sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından oldukça büyük olduğu; işgücü verimliliğinin ise Türkiye ortalamasının altında olduğu görülmektedir. Alt sektörler itibarıyla bakıldığında; gıda sektöründe, öğütülmüş tahıl ürünlerinin dışında, "çiftlik hayvanları için hazır yem imalatı", "süthane işletmeciliği ve peynir imalatı" ile "kakao, çikolata şekerleme imalatı" alt sektörlerinin de önemli ağırlığı vardır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektörü; GSİS yoğunlaşma ile ihracat göstergelerinde öne çıkmıştır. ihracatta hem il içi payının yüksek olduğu hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından oldukça büyük olduğu görülmektedir. Bunun nedeni, sektörde ihracatın çok büyük olması değil, İl?de ihracatın küçük olması ve hemen hemen sadece bu sektörde yapılmış olmasıdır. Sektör içinde "süsleme yapı taşının kesilmesi, şekil verilmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi" alt sektörü önemli ağırlığa sahiptir.

Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı sektörü; GSİS il içi yüzde ve yoğunlaşma ile ihracat yoğunlaşma göstergelerinde öne çıkmıştır. "inşaat kerestesi ve doğrama imalatı" ve "ağacın hızarlanması, planyalanması ve emprenye edilmesi" sektörleri öne çıkan alt sektörlerdir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde yer alan madencilik ve başka yerde sınıflanmamış makine ve teçhizat imalatı sektörleri, çalışma sonucunda İl?de öne çıkan ilk üç sektör arasında yer almamıştır.

2000-2004 Donemi yabancı sermaye yatırımlarında; giyim ile madencilik sektörleri yer alırken, gerçeklesen teşviklerde herhangi bir sektör yer almamıştır.


BURDUR İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

2 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

3 Ağaç ve ağaç mantarı ürünleri imalatı (mobilya hariç ) ; saz, saman ve benzeri malzemelerden , örülerek yapılan eşyaların imalatı

Kaynak : Devlet Planlama Teşkilatı