2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 178 3762
İlköğretim Kurumu 180 29229
Ortaöğretim Kurumu 23 6735
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 28 3854
Özel Öğretim Kurumu 23 5258
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 11974
Hastane 6 747
Spor Tesisleri 40 0