Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 1570 2284
Halk Eğitim Merkezi 4645 5268
Mesleki Eğitim Merkezi 597 2423
Meslek Yüksek Okulu 3298 4874
Fakülte 2167 1635
TOPLAM 12277 16484