2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 87 2737
İlköğretim Kurumu 90 33010
Ortaöğretim Kurumu 11 5909
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 35 7679
Özel Öğretim Kurumu 15 4280
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 16959
Hastane 8 1220
Spor Tesisleri 363 6663