2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 222 7235
İlköğretim Kurumu 401 66522
Ortaöğretim Kurumu 14 7386
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 19 3866
Özel Öğretim Kurumu 10 1420
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 8 575
Spor Tesisleri 32 0