2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 96 2720
İlköğretim Kurumu 345 46982
Ortaöğretim Kurumu 16 7871
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 14 2568
Özel Öğretim Kurumu 7 1929
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 4 385
Spor Tesisleri 31 4550