"Bilgi Toplumu İçin Daha Çok Yolumuz Var"

TARİH 04 Ekim 2013
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 62

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, Türkiye'de son on yılda büyük bir ekonomik gelişme kaydedildiğine dikkat çekerek, "Dünyada sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçilirken, biz bilgi toplumunun neresindeyiz? Ekonomimiz bilgi ve teknoloji yoğun üretimde ne kadar ilerleme kaydetti? Bazı uluslar arası karşılaştırmalar yapıldığında bu sorulara olumlu yanıt vermenin zor olduğu ortaya çıkıyor" dedi.

Girişimci İş Kadınları ve Destekleme Derneği'nin (ANGİKAD) 2013-2014 çalışma dönemi açılış toplantısında bir konuşma yapan Özdebir, Türkiye'nin imalat sanayii ihracatı içinde yüksek teknoloji ürünlerinin payının 2010 yılında yüzde 3.4 olduğuna dikkat çekerek, "Bu oran ABD'de yüzde 28.5, Kore'de yüzde 27, Çin'de ise yüzde 33. Bir televizyon ekranını, tüm elektronik aksamını ithal edip Türkiye'de monte edip televizyon olarak ihraç ettiğimizde önemli bir katma değer yaratmıyoruz. Küresel ekonomiyle değer zincirinin alt halkalarında düşük katma değer yaratarak entegre olmuş durumdayız. Bu durumu değiştirmek ve değer zincirinin üst halkalarına tırmanmak zorundayız. Ancak böyle yaparsak bilgi toplumuna geçişte mesafe katetmiş oluruz" diye konuştu.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, hem orta gelir tuzağına düşmemek hem de cari açık sorununu çözmek ve büyüme hızımızı yükseltmek için sanayimizin yüksek katma değerli ürünler üretmesi, bunun için de inovasyona yönelmemiz gerektiğine dikkat çekti. Özdebir, kadınlar olmadan Türkiye'nin 2023 hedefine ulaşmasının zor olduğunu da vurgulayarak, kadınların işgücüne katılım oranlarının artmasına rağmen yeterli olmadığını ifade etti. Özdebir, kadın girişimci sayısının da mutlaka artması gerektiğini sözlerine ekledi.