Bilgi Odaklı Projelere Destek

TARİH 12 Mart 2012
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 73

İSTKA, 50 milyon TL bütçeli teklif çağrısında bulundu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), bölgedeki ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını desteklemek amacıyla 50 milyon TL bütçeli teklif çağrısında bulundu.

İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 2012 yılında Mali Destek Programı kapsamında, "Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma" temalı hibe programı için ilana çıktı.

İSTKA, bu programla, yüksek katma değer üreten, bilgiye dayalı ekonomik faaliyetlere ve hizmetlere odaklanarak bölgenin küresel rekabet edebilirlik düzeyinin yükselmesine katkı sağlamayı hedefliyor. Ekonomik sektörlerin bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmalarını sağlayacak programın toplam bütçesi ise 50 milyon TL.

Proje başına sağlanan destek 300 bin TL ile 2 milyon TL arasında değişiyor. Ajanstan istenebilecek destek tutarı, projenin toplam uygun maliyetinin % 25'inden az ve % 90'ından fazla olamıyor. Sunulacak projenin süresi asgari 6 ay, azami 12 ayla sınırlı tutuluyor. Aşamalı teklif çağrısı olan bu programda, ilk aşamada yalnızca 6 sayfayı geçmeyecek şekilde doldurulacak Ön Proje Başvuru Formlarının 23.03.2012 Saat: 17.00'den önce Ajansa teslim edilmesi gerekiyor.

Programa valilik, kaymakamlıklar, kamu kurumlarının il ve bölge müdürlükleri ve başkanlıkları, diğer kamu kurumlarının ilde bulunan en üst birimleri, yerel yönetimler (İl Özel İdaresi, belediyeler ve tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanlıkları, üniversiteler ve üniversitelere bağlı uygulama ve araştırma merkezleri, fakülteler, yüksekokullar, enstitüler, Sanayi ve Ticaret Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, odalar,meslek örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşları başvuru yapabiliyor.