BİLECİK

Sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi sıralamasında on sekizinci sırada yer alan Bilecik ili, Türkiye´nin gelişmiş illerinden biridir. 2001 yılı itibarıyla İl´in GSYİH´ sinin sektörel dağılımı incelendiğinde, yüzde 53´lük pay ile birinci sıradaki sanayi sektörünü, hizmetler (yüzde 34) ve tarım (yüzde 13) sektörlerinin izlediği görülmektedir. Bununla birlikte 1987-2001 döneminde yüzde 4,8 ile sanayi İl?in en hızlı büyüyen sektörü olurken, hizmetler yüzde 3,9 büyümüştür.

Bu çalışma sonucuna göre, Bilecik ilinde, "metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı", "gıda ürünleri ve içecek imalatı" ile "makine ve teçhizatı hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı" sektörleri öne çıkmaktadır.

Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektörü; TÜİK 2002 Genel Sanayi İşyerleri Sayımı (GSİS) il içi yüzde ve yoğunlaşma, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihleri ve yabancı sermaye ve gerçeklesen teşviklerde öne çıkmıştır. Grafikler incelendiğinde, sektörün hem il içinde öne çıktığı, hem de il içindeki sektörel payının, Ülke içindeki payından çok daha büyük olduğu görülmektedir. Sektör, alt sektörler olarak incelendiğinde ise; "süsleme ve yapı taşının kesilmesi ve islenmesi", "seramik kiremit ve kaldırım taşı imalatı", "seramik ev ve süs eşyası imalatı", "seramikten yapılan sıhhi ürünlerin imalatı" ile "inşaat malzemelerinin imalatı" en güçlü sektörler olarak öne çıkmaktadır.

Gıda ürünleri ve içecek imalatı sektörü, GSİS ve ihracat il içi yüzde, İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde öne çıkmıştır. Öğütülmüş tahıl ürünleri öncelikli olmuş, bunu "çiftlik hayvanları için hazır yem ", "süthane isletmeciliği" ve "ham sıvı ve kati yağların imalatı" alt sektörleri takip etmiştir.

Makine ve teçhizatı hariç, fabrikasyon metal ürünleri imalatı, özel sektör işgücü verimliliğinde öne çıkmıştır. GSİS grafiğinde de sektörün il içi payı Ülke ortalamasının üstündedir. Sektör içinde, "metal yapı ve yapı parçaları imalatı", "metal inşaat doğraması imalatı", "metalik kaplama, metallerin dövülmesi, preslenmesi, baskılanması ve yuvarlanması" alt sektörleri öndedir.

İl Sanayi ve Ticaret Odalarının tercihlerinde yer alan madencilik ve tekstil sektörleri, çalışmada öne çıkan ilk üç sektör arasında yer almamıştır.

Bilecik ili istihdam ve işyeri şayisi açısından pek çok sektörde Ülke ortalamasının üstündedir.

Sanayisi gelişmiş olan Bilecik ilinde metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı sektörü lider olurken; sanayi, yeraltı zenginliklerine dayalı olarak gelişmiştir.


BİLECİK İLİNDE ÖNE ÇIKAN SEKTÖRLER

1 Metalik olmayan diğer mineral ürünlerin imalatı

2 Gıda ürünleri ve içecek imalatı

3 Makine ve teçhizatı hariç; fabrikasyon metal ürünleri imalatı

Kaynak: Devlet Planlama Teşkilatı