2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 59 1723
İlköğretim Kurumu 80 23939
Ortaöğretim Kurumu 15 4541
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 41 5879
Özel Öğretim Kurumu 10 2643
Yüksek Öğrenim Kurumu 0 0
Hastane 4 315
Spor Tesisleri 88 6250