1975-2006
TÜRÜ En Düşük En Yüksek
Yağmur(mm) 11.2 54.5
Kar(cm) 9.0 44.0
Sonbahar Sıcaklık(˚C) 8.4 18.3
Kış Sıcaklık(˚C) 2.5 4.4
İlkbahar Sıcaklık(˚C) 6.6 16.0
Yaz Sıcaklık (˚C) 19.9 22.1
Sonbahar-Yağmur(mm) 20.1 43.6
Sonbahar- Kar(cm) 9.0 9.0
Kış -Yağmur(mm) 38.7 54.5
Kış- Kar(cm) 32.0 44.0
İlkbahar -Yağmur(mm) 41.7 44.9
İlkbahar - Kar(cm) 13.0 28.0
Yaz - Yağmur(mm) 11.2 33.4
Yaz-Kar(cm) - -