Beyanname verilme süreleri uzatıldı

TARİH 23 Mart 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 84

204 YILI GELİR VERGİSİ BEYANNAMESİ İLE ŞUBAT AYINA İLİŞKİN BAZI BEYANNAME VE BİLDİRİMLERİN VERİLME SÜRESİ UZATILDI:

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 22.032015 tarihli VU-72/2015-2 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile;
Şubat 2015 dönemine ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 26 Mart 2015 Perşembe günü sonuna,
2014 takvim yılı yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme sürelerinin 31 Mart 2015 Salı günü mesai saati bitimine kadar (elektronik ortamda beyanname verenlerin gün sonuna kadar),
2015/Şubat dönemine ait Ba ve Bs Bidirim Formlarının verilme süresinin 03 Nisan 2015 Cuma günü sonuna kadar
uzatılmıştır.

SAYGILARIMIZLA.

Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 2015/Şubat Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması.
Tarih 23/03/2015
Sayı VUK-72 / 2015 -2
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/72
Konusu: Şubat 2015 Dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, 2014 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 2015/Şubat Dönemine Ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması.
Tarihi : 23/03/2015
Sayısı : VUK-72 / 2015 -2
1. Giriş
Bakanlığımıza iletilen talepler doğrultusunda, Vergi Usul Kanununun mükerrer 28 inci maddesindeki yetkiye dayanılarak; Şubat 2015 dönemine Ait Muhtasar Beyannameler, Damga Vergisi Beyannameleri, Katma Değer Vergisi Beyannameleri, 2014 takvim yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri ile 2015/Şubat dönemine ait Ba ve Bs Bildirim Formlarının verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Şubat 2015 Vergilendirme Dönemine Ait Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
23 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve 24 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 26 Mart 2015 Perşembe günü sonuna kadar uzatılmıştır.
3. Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresinin Uzatılması:
25 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2014 takvim yılına ait Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 31 Mart 2015 Salı günü mesai saati bitimine kadar uzatılmıştır. Elektronik ortamda beyanname veren mükelleflerin, beyannamelerini gün sonuna kadar gönderebilmeleri mümkündür.
4. Bildirim Formlarının Verilme Süresinin Uzatılması:
31 Mart 2015 günü sonuna kadar verilmesi gereken 2015/Şubat dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimlerinin verilme süresi 03 Nisan 2015 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Duyurulur.
Adnan ERTÜRK
Gelir İdaresi Başkanı