BELEDİYE MECLİSİ OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

TARİH 25 Mayıs 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 64
Konu ile ilgili Aydın Belediyesi’nden açıklamada şu gündem maddelerinin toplantıda görüşüleceği belirtilldi: “Zabıt Özetinin okunması, 6111 Sayılı Kanuna istinaden 5393 Sayılı Belediye Kanununun 68. maddesi gereğince Emekli Sandığı’na, Efeler ve Güzelhisar Vergi Dairelerine, Sosyal Güvenlik Kurumuna, AYDEM (Menderes) Elektrik Dağıtım A.Ş. ve GEKA (Güney Ege Kalkınma Ajansı) ya olan borçların ödenmesinde kullanılmak üzere, Bankalarla kredi anlaşması yapılarak borçlanılması ve kredi ile ilgili tüm işlemleri yapmak için Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun yetkili kılınması hususunun görüşülmesi”