Belediye Gelirleri Kanunu’ndaki bazı maktu vergi ve harç tarifeleri geçmişe dönük belirlendi

TARİH 21 Şubat 2014
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 23

BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NDAKİ BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK BELİRLENDİ:

18 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Belediye Gelirleri Kanunu’nda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri belirlenmiştir.

Karar, 19 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, 2013/5585 sayılı Karar ise yürürlükten kaldırılmıştır.

Kararın 2. Maddesi uyarınca, bu Kararnamede yer alan maktu vergi ve harç tutarlarının birinci grup belediyelerde; Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla büyükşehir sınırları içinde olan belediyeler için tamamı, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan belediyeler için %80'i; 6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için %60'ı, diğer birinci grup belediyeler için %40'ı uygulanacaktır. (Bu şekilde yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan maktu vergi ve harç tutarlarında virgülden sonraki iki hane dikkate alınacak ve asgari kanuni hadden düşük çıkan tutarlar asgari hadde yükseltilecektir)

SAYGILARIMIZLA.