Bazı yatırım malları ve ara malların vadeli ithalatında KKDF sıfıra (0) indirildi

TARİH 13 Nisan 2015
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 70

BAZI YATIRIM MALLARI VE ARA MALLARIN VADELİ İTHALATINDA KKDF SIFIRA (0) İNDİRİLDİ:

12.05.1988 tarihli ve 88/12944 sayılı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) Kararı Hakkında 6 Sıra No.lu Tebliğin 2. Maddesi uyarınca; kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılan ithalat işlemleri % 6 oranında KKDF kesintisine tabi bulunmaktadır.

Ayrıca, 4684 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici üçüncü maddesinin (a) fıkrasında, Bakanlar Kurulu, bu fona ilişkin kesinti oranlarını sıfıra kadar indirmeye veya on beş puana kadar yükseltmeye veya kesinti oranlarını tamamen kaldırmaya yetkili kılınmıştır.

4684 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istinaden yayımlanan 10 Nisan 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2015/7511 sayılı Kararnameyle, Kararname ekinde yer alan listede belirlenen yatırım mallarının ve ara malların vadeli ithalatında KKDF kesintisi oranı % 0 (sıfır) olarak belirlenmiştir. Karar, yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Bu düzenleme ile üretim maliyetlerinin azaltılması suretiyle ekonomik büyümeye katkıda bulunulması ve ilave istihdam yaratılması amaçlandığı ifade edilmiştir.

SAYGILARIMIZLA.