Bazı araç teslimlerine getirilen ÖTV istisnaları tebliği

TARİH 14 Ekim 2016
KATEGORİ Mali Ajanda
OKUNMA SAYISI 82

6745 SAYILI KANUNLA BAZI ARAÇ TESLİMLERİNE GETİRİLEN ÖTV İSTİSNALARI HAKKINDA TEBLİĞ YAYIMLANDI:

7 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımların Proje Bazında Desteklenmesi İle Bazı
Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Kanun No:6745)
ile Özel Tüketim Vergisi Kanununda bazı değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişiklikler arasında;

*Bazı taşıtların terörle mücadelede hayatını kaybetmişlerin eş veya çocuklarına yoksa ana veya
babasına ÖTV siz teslimine yönelik düzenlemeler,

* Bazı GTİP pozisyonuna giren araçlarla şehir içi taksi, dolmuş, servis, minibüs, midibüs, otobüs
taşımacılığı yapanlar ile ticari yük taşımacılığı yapan gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin bu
taşıtlarını yenilemek amacıyla aynı tarife pozisyonundaki taşıtları iktisap etmeleri halinde bu
kapsamdaki ilk iktisaplarının ÖTV den istisna tutulması yönünde düzenlemeler (yenilemeye konu
taşıtların 2 yıl içinde elden çıkarılması şart tutulmuştur. Öte yandan, istisna kapsamında iktisap
edilen taşıtın 3 yıl geçmeden devri halinde daha önce alınmayan verginin ödenmesi gerecektir. Bu
istisna, 30 Haziran 2019 tarihine kadar geçerlidir) de bulunmaktadır.

13 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama
Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 2)’de; hayatını kaybetmiş harp veya vazife malullerinin yakınlarının taşıt alımlarında ÖTV istisnası ile ticari taşıtların yenilenmesinde ÖTV istisnası uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

SAYGILARIMIZLA.