BATMAN KENT KONSEYİ: "KAMU YATIRIMLARI KENTE ADİL DAĞITILMALIDIR"

TARİH 02 Şubat 2011
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 74
Batman Kent Konseyi, 26 Ocak'ta yaptığı genel kurulda aldığı kararı, Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, Batman Valiliği, Batman Milletvekilleri ve kamuoyu ile paylaşırken, yeni kadın doğum hastanesinin yeri için önerilerde bulundu. 92 üyenin katılımı ile gerçekleştirilen Kent Konseyi'nin 6. genel kurulunda alınan kararda şu ifadeler kulanıldı:
"Kent Konseylerinin görevleri (h) bendinde belirtildiği üzere 'Kent kaynaklarının etkili, verimli ve adil kullanımına katkıda bulunur' ifadesinden yola çıkılarak; Batman kent merkezinin gelişiminin göz önüne alınarak kentin belli bölgelerinde gelişim ve dönüşümünün sağlanması, kent merkezindeki nüfus yoğunluğu ve doğum oranlarının dikkate alınması, kamu yatırımlarının kentte adil dağılımının sağlanması ve yeni yapılacak hastanenin herkesin rahatça ulaşabileceği çevre yoluna yakın olması hususunda görüş
birliğine varmıştır. Genel Kurulumuz, Batman Belediyesi'ne ait 80 dönümlük Asfalt Plenti yerinin Kadın Doğum Hastanesi için uygun olduğunu kararlaştırmıştır."
Kent konseyi adına yapılan açıklamanın devamında kentin çeşitli yerlerinde kadın doğum hastanesinin ihtiyacının giderilmesine uygun kamu arazisi bulunduğuna, ancak büyük şehirlerin gelişimine bakıldığında kentlerin belli çeper dahilinde geliştiği, sağlık yatırımlarının sadece belli alanlara yapılmadığının gözlendiğine dikkat çekti. Yapılan açıklamanın devamında, "Batman Belediyesi ile yaptığımız görüşmeler neticesinde 80 dönümlük Asfalt Plenti'nin Kadın Doğum Hastanesi'ne tahsis edilmesi sağlanmıştır. Bu
konuda Valilik ve Belediye arasında da bir problem bulunmamaktadır. Batman kamuoyunun da korunması gereken yeşil alanda hastane yapılmasına karşı çıktığı bilinmektedir. Genel Kurulumuz bütün bu sebeplerden dolayı Kadın Doğum Hastanesi'nin Hilal mahallesinde bulunan Asfalt Plenti'nde yapılmasını kararlaştırmıştır. Kentleşmede, katılımcılık ve saydamlık ilkelerinin öne çıktığı bu yüzyılda, Batman'da yerel dinamiklerin Batman Kadın Doğum hastanesinin yerinin belirlenmesinde kentin çıkarlarına uygun olacak
yerlerin tavsiye kararı önemsenmeli ve gereği yapılmalıdır. Bu gerekçelerle biz Batman Kent Konseyi genel kurul üyesi, merkezi yönetim, yerel yönetim, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin önerisinin dikkate alınmasını öneriyoruz" denildi.