BARTIN LİMANINA 2009 YILINDA 507 YÜK GEMİSİ GELDİ

TARİH 28 Nisan 2010
KATEGORİ Yerel Haberler
OKUNMA SAYISI 79
Bartın Belediye Başkanlığını bağlı Bartın Limanına 2009 yılı içerisinde 279 yerli gemi ile 228 yabancı uyruklu yük gemisi giriş yaptı. Limana giriş yapan gemilerle 691 bin ton yük gönderildi. Bartın Belediye Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 2009 yılında Bartın Limanının yaptığı çalışmalar açıklandı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 2009 yılında Bartın limanına 507 adet yük gemisinin giriş yaptığını söyledi. Başkan Akın, "Bartın Limanı, 1966 yılında Bakanlar Kurulunun 6/6548 sayılı kararı ile her yılın gayri safi gelirin yüzde 10'nun Hazineye ödenmesi kaydıyla intifa hakkı istirdadına kadar her türlü koruma ve yönetim giderleri kendine ait olmak üzere Belediye ye verilmiş ve günümüzde Belediye Hesap İşleri Müdürlüğüne bağlı olarak Liman İşleri Şefliği tarafından yürütülmekte iken Başkanlık Makamının 23 Aralık 2009 tarih, 523-5671 sayılı yazısı ile Liman İşletme Müdürlüğüne dönüştürülerek Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir. Bartın Limanı ve Bartın Irmağına ticari amaçla giren ve hizmetlerimizden faydalanan deniz vasıtalarından Bartın Belediyesi Liman Gelir tarifeleri ve Ulaştırma Bakanlığı Gemi gelir tarifelerinden hesaplanan ücretlerin ilgili firma ve kişilere tahakkuk ettirilmesidir. ISPS koda tabi Limanımızda kodun gereklerini Liman Tesisi Güvenlik Planına göre Liman tesisinde bulunan ve yanaşan gemilerin güvenliğinin sağlamak. Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmeti, Gemilerin rıhtıma yanaştırılması ve kaldırılmaları (Palamar Hizmeti), Dış Limanda bulunan gemilerin kontrol ve servisi, Limanda bulunan gemilere tatlı su verilmesi, Gemilerin katı ve sıvı atıklarının alınması, Kantar Hizmeti verilmesi, Açılır-Kapanır Köprü hizmetinin verilmesi, Limanın temizliği,bakımının yapılması, Büro hizmetinin verilmesi, Açık ve Kapalı alanda bulunan yüklerin güvenliğinin sağlanması, İnkum'unda Zodyak bot ve deniz personellerimiz ile can kurtarma hizmetinin verilmektedir. Liman İşletme Müdürlüğümüz 3 memur, 15 işçi (11Deniz, 4 Kara Personeli), 4734 sayılı kamu ihale kanununa göre hizmet ile satın alınarak çalışan 13 adet güvenlik görevlisi ve 1 adet Kılavuz Kaptan olmak üzere 32 personel ile hizmet verilmektedir. 5393 Sayılı Belediye Kanunu ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu, 618 sayılı Limanlar Kanunu, 3004 sayılı İskelelerin Nasıl İdare Edileceğine Dair Kanun, 5442 sayılı İl İdare Kanunu, 815 Sayılı Kabotaj Kanunu, 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve Bartın Liman Talimatı ile Bartın Belediyesi Gelir Tarifesine göre işlemler yapılmaktadır. Müdürlüğümüzde 5 adet bilgisayar, 100 ton çekerli elektronik kantar, 11 ton çekiş gücünde 1 adet römorkör, 1 adet palamar ve kılavuz marine bot, 1 adet Zodıac Bot ve mariner Maraton 15 Hp. M kısa asma motoru,1 adet 280 kw stand by-250 prime jeneratör, 1 adet portatif 15 kva jeneratör, 1 adet 80 tonluk mekanik araç kantarı mevcuttur. Bartın Limanı, 1966 yılında Bakanlar Kurulunun 6/6548 sayılı kararı ile her yılın gayri safi gelirin yüzde 10'unun Hazineye ödenmesi kaydıyla intifa hakkı istirdadına kadar her türlü koruma ve yönetim giderleri kendine ait olmak üzere Belediye ye verilmiş ve günümüzde 480 metre rıhtımı, bin 500 metrekarelik 2 adet antre deposu, 30 bin metrekare beton açık alanı, 2 bin metrekare stabilize açık alanı ile yıllık yük elleçlemesi ortalama 1 milyon ton olup, Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmeti, Gemilerin rıhtıma yanaştırılması ve kaldırılmaları (Palamar Hizmeti), Dış Limanda bulunan gemilerin kontrol ve servisi, Limanda bulunan gemilere tatlı su verilmesi, Gemilerin katı ve sıvı atıklarının alınması, Kantar Hizmeti verilmesi, Açılır-Kapanır Köprü hizmetinin verilmesi, Limanın temizliği,bakımının yapılması, Büro hizmetinin verilmesi, Açık ve Kapalı alanda bulunan yüklerin güvenliğinin sağlanması, İnkum'unda Zodyak bot ile can kurtarma hizmetinin verilmesi gibi işleri Müdürlüğümüz kontrolünde yürütülmektedir. Bartın Limanı ve Bartın Irmağına ticari amaçla giren ve hizmetlerimizden faydalanan deniz vasıtalarından Bartın Belediyesi Liman Gelir tarifeleri ve Ulaştırma Bakanlığı Gemi gelir tarifelerinden hesaplanan ücretleri ilgili firma ve kişilere tahakkuk ettirilmesidir" dedi. BARTIN LİMANINDAN 691 BİN TON YÜK GÖNDERİLDİ Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Limanına 2009 yılında gelen gemilerle önemli derecede yük girdisi ve çıktısı sağlandığını söyledi. Başkan Akın, "Bartın Limanına 2009 yılında, 279 adet yerli gemi ile 260 bin 660 ton yük gelmiş, 319 bin 640 ton ise yük gitmiş. 228 adet yabancı gemi ile 205 bin 50 ton yük gelmiş, 372 bin 390 ton ise yük gitmiş, toplamda ise, 507 adet gemi ile 465 bin 710 ton yük gelmiş, 692 bin 30 ton yük gitmiş olup, 1 milyon 157 bin 740 ton yük elleçlenmesi olmuştur" dedi. Belediye Başkanı Cemal Akın, liman birimlerine bağlı ekipleri başta hizmetleri olduğuna da değindi. Başkan Akın, "Belediyemizce denizde boğulmaları önlemek için oluşturduğu birim 15 Haziran 2009-15 Eylül 2009 tarihleri arasında 48 kişiyi denizden sağ olarak kurtarmış. Bartın Limanına Atık Kabul Tesisi Lisansı başvurusu için 16 Kasım 2005 tarih 797-4274 sayılı yazımızla başvurulmuş olup, 21 Aralık 2005 tarih 149-12 ve 71042 sayılı yazıları ile Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünce kabul edilmiştir. 03 Temmuz 2007 - 03 Temmuz 2012 tarihleri arası 74-AKTL-001 Nolu Atık Kabul Tesis Lisans Belgesi alınmıştır. Dökme yük ve Genel Kargo gemileri için düzenlenen ISPS kod sertifikasını ileride herhangi bir engelle karşılanılmaması amacıyla yolcu gemilerinde hizmet verilebilmesi için Liman Tesisi Güvenlik Planında gerekli olan revizyon ve 1/1000 İmar Planı hazırlanarak Denizcilik Müsteşarlığına başvuruda bulunulmuş ve başvurumuz kabul edilerek yeni sertifika 16 Kasım 2009 tarih 0974127 nolu ISPS Belgesi alınmıştır" dedi. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Ro Ro İskelesi projesi hakkında "Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu" kararının alınarak 25 Ağustos 2009 tarih 1754 Karar no ile Çed Olumlu Belgesinin de alındığını kaydetti.