2007
Türü Sayısı Kapasitesi
Okul Önc.Öğretim Kurumu 363 8774
İlköğretim Kurumu 568 135886
Ortaöğretim Kurumu 61 29990
Mes. ve Tek. Öğret.Kurumu 95 20394
Özel Öğretim Kurumu 78 21816
Yüksek Öğrenim Kurumu 1 25030
Hastane 23 2902
Spor Tesisleri 340 17151