Öğrenim Gören
TÜRÜ Kadın Nüfusu Erkek Nüfusu
Mesleki ve Teknik Liseler 7813 12581
Halk Eğitim Merkezi 10397 9841
Mesleki Eğitim Merkezi 1091 6446
Meslek Yüksek Okulu 4446 7278
Fakülte 5619 6875
Lisansüstü 419 393
TOPLAM 29785 43414